Sắp xếp:


525.000đ

2 giờ Giáo viên mầm non dài hạn, ngoài giờ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 2 giờ/buổi trong khung giờ 18:00 đến 22:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 2 giờ Giáo viên mầm non dài hạn, ngoài giờ là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

625.000đ

2 giờ Giáo viên mầm non thời vụ, ngoài giờ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp liên tục 2 giờ/buổi trong khung giờ 18:00 đến 22:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. 2 giờ Giáo viên mầm non thời vụ, ngoài giờ là sản phẩm dành cho hợp đồng ngắn hạn dưới 01 tháng.

225.000đ

Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non thời vụ, ngoài giờ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp thêm 1 giờ/buổi trong khung giờ 18:00 đến 22:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non thời vụ, ngoài giờ là sản phẩm dành cho hợp đồng ngắn hạn dưới 01 tháng.

225.000đ

Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non dài hạn, ngoài giờ gồm dịch vụ trọn gói cơ bản theo mô tả công việc Giáo viên mầm non gia đình được cung cấp thêm 1 giờ/buổi trong khung giờ 18:00 đến 22:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu. Thêm 1 giờ Giáo viên mầm non dài hạn, ngoài giờ là sản phẩm dành cho hợp đồng dài hạn từ 01 tháng trở lên.

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng