Sắp xếp:


Block 04 giờ Bảo mẫu cố định Thêm vào giỏ hàng Giảm 100.000đ

350.000đ 450.000đ -22%

Block 04 giờ Bảo mẫu cố định là dịch vụ giữ trẻ tại nhà theo hợp đồng từ 01 tháng trở lên. Thời lượng dịch vụ được cung cấp liên tục 04h/ngày trong khung thời gian 7:30 đến 17:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Block 8 giờ Bảo mẫu cố định Thêm vào giỏ hàng Giảm 100.000đ

560.000đ 660.000đ -15%

Block 8 giờ Bảo mẫu cố định là dịch vụ giữ trẻ tại nhà theo hợp đồng từ 01 tháng trở lên. Thời lượng dịch vụ được cung cấp liên tục 8h/ngày trong khung thời gian 7:30 đến 17:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

450.000đ

Block 04 giờ Bảo mẫu thời vụ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà một lần liên tục 04h/ngày bắt đầu từ 7:30 đến 17:00 các ngày thứ 2 đến thứ 6.

660.000đ

Block 8 giờ Bảo mẫu thời vụ là dịch vụ áp dụng cho hợp đồng dưới 01 tháng. Block 8 giờ Bảo mẫu thời vụ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà liên tục 8 giờ, bắt đầu từ 7:30 đến 17:00 những ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng