Sắp xếp:


119.000đ

Thêm 01 giờ Bảo mẫu cố định cuối tuần ngoài giờ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà cộng thêm 01 giờ được dùng chung với sản phẩm Block 04 giờ Bảo mẫu cố định cuối tuần, Block 8 giờ Bảo mẫu cố định cuối tuần nhằm tăng số giờ dịch vụ phù hợp với lịch thời gian của khách hàng. Thêm 01 giờ Bảo mẫu cố định cuối tuần ngoài giờ chỉ áp dụng thứ Bảy và Chủ nhật. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 18:00 đến 22:00 trong ngày.

155.000đ

Thêm 01 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần ngoài giờ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà cộng thêm 01 giờ/lần được dùng chung với các sản phẩm sau đây nhằm tăng số giờ dịch vụ cơ bản phù hợp với lịch thời gian của khách hàng.: Block 04 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần; Block 08 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần; Thêm 01 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần ngoài giờ chỉ áp dụng từ thứ 7 đến Chủ nhật. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 18:00 đến 22:00 trong ngày.

130.000đ

Thêm 01 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần là dịch vụ giữ trẻ tại nhà cộng thêm 01 giờ/lần được dùng chung với các sản phẩm sau đây nhằm tăng số giờ dịch vụ cơ bản phù hợp với lịch thời gian của khách hàng.: Block 04 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần; Block 08 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần; Thêm 01 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần chỉ áp dụng từ thứ 7 đến Chủ nhật. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 7:30 đến 18:00 trong ngày.

535.000đ

Block 04 giờ Bảo mẫu cố định cuối tuần là dịch vụ giữ trẻ tại nhà theo hợp đồng từ 02 tháng trở lên. Thời lượng dịch vụ được cung cấp liên tục 04h/ngày trong khung thời gian 7:30 đến 18:00 các ngày thứ 7 hoặc Chủ Nhật hàng tuần.

570.000đ

Block 04 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần là dịch vụ giữ trẻ tại nhà một lần liên tục 04h/ngày vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 7:30 đến 18:00 trong ngày.

680.000đ

Block 04 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần ngoài giờ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà một lần liên tục 04h/ngày vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 18:00 đến 22:00 trong ngày.

799.000đ

Block 8 giờ Bảo mẫu cố định cuối tuần là dịch vụ giữ trẻ tại nhà theo hợp đồng từ 01 tháng trở lên. Thời lượng dịch vụ được cung cấp liên tục 8h/ngày trong khung thời gian 7:30 đến 18:00 các ngày thứ 7 hoặc Chủ Nhật hàng tuần.

899.000đ

Block 8 giờ Bảo mẫu thời vụ cuối tuần là dịch vụ giữ trẻ tại nhà theo hợp đồng dưới 01 tháng. Dịch vụ chăm sóc trẻ liên tục 8 giờ trong khung giờ từ 7:30 đến 18:00 vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Thời lượng này không bao gồm giờ ăn trưa, nghỉ giữa giờ của Bảo mẫu gia đình khoảng 30 phút.

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng