Việc làm cho Bảo mẫu và Giáo viên mầm non tại nhà

Chila Montessori thông báo tuyển dụng nhân viên Quý 1/2021 các vị trí: Bảo mẫu, Giáo viên mầm non gia đình theo Montessori và Nhân viên chăm sóc khách hàng ngành chăm sóc trẻ tại nhà.

CÔNG TY TNHH CHILA

CHILA MONTESSORI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------oOo--------

Số: 01/2021/TB-NS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân viên Quý 1/2021

 • Căn cứ Quy chế tổ chức và điều hành của công ty TNHH Chila;
 • Căn cứ vào Chức năng và quyền hạn của Ban lãnh đạo;
 • Căn cứ đề xuất tại hệ thống thông tin nội bộ Yammer, Teams;

Chila Montessori thông báo tuyển dụng nhân viên với những nội dung như sau:

 1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng số nhu cầu tuyển dụng trong trong đợt này là 12 người. Trong đó:

 • Bảo mẫu: 06 người

 • Giáo viên mầm non thời vụ và toàn thời gian: 05 người

 • Nhân viên Chăm sóc khách hàng: 01 người

 1. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 1. Đối tượng:
 • Người dự tuyển phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn ở vị trí cần tuyển dụng.
 • Người dự tuyển cần có điều kiện nhận việc trong vòng 14 ngày kể từ ngày dự tuyển. Trừ những trường hợp cá biệt đã thống nhất trong quá trình xét tuyển.
 1. Điều kiện người đăng ký dự tuyển:

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội đều có thể dự tuyển.

 • Có quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh;
 • Đủ 22 tuổi trở lên;
 • Có đăng ký thông tin dự tuyển tại https://bit.ly/Tuyen_dung_Montessori;
 • Có lý lịch nhân thân rõ ràng theo Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí dự tuyển.
 • Có kinh nghiệm thực tế từ 18 tháng liên tục trở lên ở vị trí dự tuyển.
 1. Tiêu chuẩn về trình độ, năng lực của người dự tuyển:
 1. Tiêu chuẩn chung về tin học, ứng dụng số:

Người dự tuyển cần đạt tiểu chuẩn tối thiểu về tin học, ứng dụng số nêu dưới đây hoặc cam kết đạt được tiêu chuẩn này khi công ty đào tạo nội bộ trong thời gian thử việc.

 • Có hiểu biết cơ bản về Google Drive, OneDrive, Microsoft Office 365, Gmail, Outlook, Zalo, Messenger, Tiktok, Youtube, ứng dụng chụp ảnh – quay phim trên điện thoại thông minh…
 • Vị trí Giáo viên mầm non có kỹ năng biên soạn, đọc hiểu giáo án mầm non trên định dạng .docx và .pdf.

 • Vị trí Nhân viên chăm sóc khách hàng cần kinh nghiệm 01 năm sử dụng Excel, Word.

 • Vị trí Bảo mẫu có kỹ năng tìm kiếm thông tin trên nền tảng Youtube, Tiktok.

 1. Tiêu chuẩn về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có khả năng tiếp thu ngoại ngữ tiếng Anh khi công ty tuyển cử học tập ngoại ngữ theo lộ trình thăng tiến, yêu cầu công việc.

 1. Tiêu chuẩn về chuyên môn:
 • Tiêu chuẩn chung cho vị trí Bảo mẫu và Giáo viên mầm non là hiểu biết về một trong những phương pháp giáo dục – chăm sóc trẻ như: Montessori, Glenn Doman, BLW (Baby Led Weaning) …
 • Vị trí Bảo mẫu có chứng chỉ nghề Bảo mẫu trở lên.
 • Vị trí Giáo viên mầm non cần bằng cấp chuyên môn sư phạm mầm non từ Trung cấp trở lên.
 • Vị trí Nhân viên chăm sóc khách hàng cần tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các ngành kinh tế, xã hội, truyền thông.
 1. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tế:
 • Vị trí Bảo mẫu cần có kinh nghiệm từ 18 tháng trở lên ở trường mầm non công lập, quốc tế hoặc tư thục. Kinh nghiệm làm việc từ nhóm trẻ sẽ không đạt tiêu chuẩn này.
 • Vị trí Giáo viên mầm non cần có kinh nghiệm 24 tháng trở lên ở trường mầm non công lập, quốc tế hoặc tư thục. Kinh nghiệm trợ giảng ở trường mầm non quốc tế vẫn đảm bảo tiêu chuẩn này.
 • Vị trí Nhân viên chăm sóc khách hàng cần có kinh nghiệm từ 18 tháng trở lên ở các công việc giao tiếp khách hàng, văn phòng, giáo dục.
 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
 1. Hồ sơ dự tuyển ban đầu:

Người dự tuyển gửi ảnh chụp Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân), các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí tuyển dụng đến email Support@chila.vn.

Người dự tuyển mang theo bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí tuyển dụng để đối chiếu với thông tin đăng ký dự tuyển ban đầu.

 1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Hồ sơ tuyển dụng được hoàn thiện trong vòng 14 ngày khi người dự tuyển nhận được Quyết định tiếp nhận nhân viên, gồm Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:

 • Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân);
 • Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 2 (hoặc giấy hẹn trả phiếu lý lịch tư pháp còn thời hạn).

Trường hợp người đạt tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong quá trình dự tuyển thì Trưởng phòng ban liên quan ra quyết định hủy kết quả đạt tuyển và không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đến hết năm 2021.

 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và phỏng vấn trực tiếp.
 2. Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển nhân viên được tổ chức 02 giai đoạn sau:

 1. Giai đoạn 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại thông tin đăng ký dự tuyển cho vị trí tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được mời tham dự Giai đoạn 2.
 2. Giai đoạn 2:
 • Hình thức: phỏng vấn trực tiếp với phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng ban Chuyên môn – Đào tạo.
 • Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, kinh nghiệm người dự tuyển; trắc nghiệm tâm lý MBTI theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
 • Thời gian: Phỏng vấn 60 – 90 phút bao gồm thời gian làm bài kiểm tra MBTI.
 • Thang điểm: 100 điểm
 1. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:
 • Vị trí Bảo mẫu và Giáo viên mầm non có chứng chỉ Montessori do trung tâm, học viện đào tạo là thành viên hiệp hội Montessori Việt Nam được cộng 20 điểm.
 • Vị trí Bảo mẫu và Giáo viên mầm non có chứng chỉ Montessori do trung tâm, học viện đào tạo là thành viên hiệp hội Montessori quốc tế AMI được cộng 40 điểm.
 • Vị trí Bảo mẫu có kinh nghiệm nuôi dưỡng con nhỏ từ 24 tháng trở lên được cộng 15 điểm.
 • Vị trí Giáo viên mầm non có kinh nghiệm nuôi dưỡng con nhỏ từ 24 tháng trở lên được cộng 20 điểm.
 • Vị trí Nhân viên chăm sóc khách hàng tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non và kinh nghiệm làm việc trong ngành mầm non từ 12 tháng trở lên được cộng 20 điểm.
 1. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người đạt tuyển trong đợt tuyển dụng này phải có đủ điều kiện sau:

 • Có kết quả phỏng vấn tại giai đoạn 2 đạt từ 75 điểm trở lên.
 • Có số điểm giai đoạn 2 cộng với số điểm ưu tiên tại điều III cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng.
 1. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
 1. Sau khi có kết quả phỏng vấn, phòng Tổ chức – Hành chính gửi Thông báo kết quả tuyển dụng nhân viên qua email và hệ thống thông tin nội bộ.
 2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận Thông báo kết quả tuyển dụng nhân viên, người được tuyển dụng phải đến công ty theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức – Hành chính để ký hợp đồng làm việc, nhận việc và tham gia đào tạo hội nhập Chila Montessori. Trừ trường hợp Thông báo tuyển dụng nhân viên quy định thời hạn khác.
 3. Trường hợp người được tuyển dụng không đến ký hợp đồng và nhận việc được quy định tại mục b Điều này, phòng Tổ chức – Hành chính ban hành quyết định hủy kết quả tuyển dụng và chọn người dự tuyển có kết quả phỏng vấn thấp hơn liền kề.
 1. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
 1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ online 30 ngày kể từ ngày 18/02/2021 tại https://bit.ly/Tuyen_dung_Montessori.

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:
 • Thời gian xét tuyển bắt đầu lúc 11 giờ các ngày thứ Hai đến Thứ 7 hàng tuần kể từ ngày 18/02/2021.
 • Địa điểm phỏng vấn do phòng Tổ chức – Hành chính bố trí phù hợp tại những văn phòng sau:
  • Tầng 8, tòa nhà  Pearl Plaza, Quận Bình Thạnh.
  • Tầng 10, tòa nhà Vincom Center, Quận 1.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng nhân viên Quý 1/2021 của Chila Montessori./.

Tải về định dạng PDF


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng