Sắp xếp:


108.000đ

Thêm 01 giờ Bảo mẫu cố định ngoài giờ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà cộng thêm 01 giờ được dùng chung với sản phẩm Block 04 giờ Bảo mẫu cố định, Block 8 giờ Bảo mẫu cố định nhằm tăng số giờ dịch vụ phù hợp với lịch thời gian của khách hàng. Thêm 01 giờ Bảo mẫu cố định ngoài giờ chỉ áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 18:00 đến 22:00 trong ngày.

130.000đ

Thêm 01 giờ Bảo mẫu thời vụ ngoài giờ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà cộng thêm 01 giờ/lần được dùng chung với các sản phẩm sau đây nhằm tăng số giờ dịch vụ cơ bản phù hợp với lịch thời gian của khách hàng.: Block 04 giờ Bảo mẫu thời vụ; Block 08 giờ Bảo mẫu thời vụ; Thêm 01 giờ Bảo mẫu thời vụ ngoài giờ chỉ áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 18:00 đến 22:00 trong ngày.

535.000đ

Block 04 giờ Bảo mẫu cố định ngoài giờ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà theo hợp đồng từ 01 tháng trở lên. Thời lượng dịch vụ được cung cấp liên tục 04h/ngày trong khung thời gian 18:00 đến 22:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

570.000đ

Block 04 giờ Bảo mẫu thời vụ ngoài giờ là dịch vụ giữ trẻ tại nhà một lần liên tục 04h/ngày vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Khung thời gian dịch vụ bắt đầu từ 18:00 đến 22:00 trong ngày.

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng